Onze video : De digitale kloof

Loader DigitalCityEen ogenblik, aub...

Digitalcity.brussels
News Video

Hoewel de toenemende digitalisering van de samenleving veel kansen biedt, houdt zij ook een risico van vervreemding in voor degenen die niet digitaal onderlegd zijn: een realiteit die met de COVID-19-crisis nog duidelijker is geworden.

De gezondheidscrisis heeft ons immers gedwongen bijna volledig digitaal te gaan. Een afspraak maken met onze dokter, naar het werk gaan, met onze dierbaren praten... alles is digitaal geworden. Deze digitale ruimte biedt echter niet aan iedereen plaats.

De digitale kloof verdeelt zich in drie duidelijke omlijnde ongelijkheden. Vooral mensen met een laag inkomen (minder dan 1.200 euro) en een laag opleidingsniveau (hoogstens een diploma lager secundair onderwijs) lopen gevaar. Een situatie die de bedreigde bevolkingsgroepen verder kan verzwakken en de reeds bestaande sociale ongelijkheden in een steeds meer gedigitaliseerde wereld kan versterken.

Hoewel de Belgische bevolking in zeer ruime mate op het Internet is aangesloten (90%), zijn er grote verschillen in toegang, met name in termen van inkomen en onderwijs. Zo beschikt bijna één op drie gezinnen met een laag inkomen niet over een internetaansluiting en loopt 40% van de Belgische bevolking het risico op digitale uitsluiting (32% heeft geringe digitale vaardigheden en 8% is niet-gebruiker van het internet)*.

Maar deze kloof treft niet alleen de zogenaamde "risicoprofielen": ook jongeren of mensen met hogere inkomens kunnen worden getroffen. In het tijdperk van alles digitaal oefenen deze lacunes een negatieve invloed uit op de toegang tot essentiële diensten zoals bankwezen, werkgelegenheid, gezondheidszorg, administratie.

Op basis van deze vaststelling hebben 6 regeringsvertegenwoordigers en 28 organisaties besloten een handvest voor digitale inclusie te ondertekenen om deze maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Deze video vertelt er u alles over.

 

Video 1 : Maatschappelijke vraagstukken

VIDEO 2: WELKE OPLOSSINGEN VOOR WERKZOEKENDEN EN JONGEREN? 

VIDEO 3 : DIGITALE FACTUUR EN BEDRIJVEN: WAT ZIJN DE BEVINDINGEN EN OPLOSSINGEN? 

Bron - UCLouvain 2020-studie - Barometer van de digitale inclusie.