De Digitale Transitie in Brussel

Loader DigitalCityEen ogenblik, aub...

Digitalcity.brussels

We leven in een maatschappij waarin digitale en snelle technologische ontwikkelingen alle aspecten van ons leven beïnvloeden.

De Covid-19 pandemie zorgde voor een stroomversnelling in die technologieën waardoor de uitdaging nog voelbaarder werd. Nauwelijks 30%* van de bedrijven wereldwijd wist zijn digitale transformatie met succes af te ronden. En we weten dat die transformatie heel wat voeten in de aarde heeft omdat er nieuwe gedragingen ontstaan. En deze evolueren dan nog er bovenop. Het gaat hier om een langdurig proces aangezien organisaties en burgers zich moeten aanpassen aan nieuwe werkwijzen of een cultuur moeten creëren die de verandering kan dragen en die voortdurend leren en verbeteren hoog in het vaandel draagt.

Brussel is het eerste gewest en de eerste stad in België die zich aansluit bij de Franse koplopers op het gebied van digitale verantwoordelijkheid. Er zijn verschillende manieren om de overgang te verbeteren: dit is waar het CIBG en Digitalcity.brussels aan werken via het Digital Ownership Plan, door te werken aan de verbetering van digitale vaardigheden door innovatieve oplossingen voor te stellen aan bedrijven, door het Gewest aan te sluiten op hoge of zeer hoge Internet-snelheid, en door de rol van vertrouwenskatalysator te consolideren.

Bij Digitalcity.brussels wilden we de impact van deze digitalisering evalueren en ons richten op de vraag hoe bedrijven en burgers zich kunnen voorbereiden en een toekomstvisie creëren? En hoe dit beter te doen dan door even poolshoogte te nemen bij CIBG-medewerkers en de digitale transformatie te bespreken?

*BCG Report - 2021

De transitie krijgt vorm

Succesvolle digitale transformaties zijn misschien niet zo ontastbaar als u denkt. De beste CEO's weten vanaf het begin hoe succes eruit ziet - en wat ervan in de weg staat.

Nicolas Locoge, directeur-generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), lichtte de 5 prioritaire werkterreinen voor de digitale overgang toe: uitrusting, ecologisch ontwerp van digitale diensten, infrastructuur, gebruik en verantwoorde digitalisering.

In deze aflevering van de podcast Digital Talks deelt hij met ons wat de digitale transitie werkelijk inhoudt, hoe deze te implementeren en waarom deze centraal op de agenda moet blijven staan.


 

De versnelling van de digitale overgang en de uitdagingen die ermee gepaard gaan

Zoals de meeste landen heeft België tijdens de pandemie hard gewerkt aan de digitale adoptie en de versnelling daarvan. Daaruit vloeien heel wat opportuniteiten maar ook uitdagingen voor de bedrijven die zich genoodzaakt zien innovatiever, wendbaarder en creatiever te worden. Hoe dient men een geavanceerde en succesvolle digitale transformatie te implementeren en welke rol speelt de technologie om zich te onderscheiden op de markt?

Yves Mathonet licht een en ander toe!

Digital access voor iedereen

De digitale transformatie heeft duidelijk gemaakt dat niet iedereen aan boord is en dat dit de deelname van sommige delen van de bevolking en de toegang tot hun rechten beperkt. We moeten voorkomen dat de voordelen van de toenemende digitalisering van onze samenleving voornamelijk zijn voorbehouden aan reeds sociaal, cultureel en economisch bevoordeelde groepen, waardoor de kloof tussen sociale groepen groter zou worden.

Deze digitalisering leidt ook tot ongelijkheid binnen de bevolking:

  • ongelijkheid in de toegang tot computerapparatuur en een internetaansluiting,
  • ongelijkheid in de kennis van het instrument en de wijze waarop het wordt gebruikt,
  • Ongelijkheid in de gebruikswijzen en het vermogen om zich de via informatie- en communicatietechnologieën toegankelijke inhoud eigen te maken.

In België heeft niet minder dan één gezin op tien thuis geen internetverbinding.

Daarom moeten we nu handelen en samenwerken om meer digitale inclusie te bereiken. Hoe kunnen we dit doen? Tania Maamary deelt haar visie op een meer inclusieve overgang.

Een slimme stad

Dankzij de digitale transitie wordt Brussel een Smart City.

Waarom? Want het is nog nooit zo cruciaal geweest om steden slimmer, efficiënter en duurzamer te maken voor hun inwoners.

Met duurzaamheidsverbintenissen, aanhoudende stedelijke groei en versnelde verbeteringen in nieuwe technologieën - zoals AI of 5G - hebben steden immers het potentieel om leefruimtes ... meer leefbaar te maken en meer vorm te geven. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken om opnieuw na te denken over hoe we steden kunnen ontwikkelen door de ervaringen van burgers te verbeteren, bijvoorbeeld door digitale diensten te optimaliseren, mobiliteitspatronen te veranderen en een veerkrachtigere infrastructuur in te voeren.

Om de digitale transitie van Brussel als slimme stad te bespreken, sprak Digitalcity.brussels met Tanguy de Lestré en Nicolas Luiset.

IJveren voor een duurzame en verantwoorde overgang

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee we de komende jaren zullen worden geconfronteerd. Regeringen en bedrijven hebben reeds ambitieuze doelstellingen vastgelegd om koolstofneutraliteit te bereiken. Hoe kunnen we dit doen? Door verantwoord handelen aan te moedigen, bedrijfsmodellen te heroverwegen en de IT-waardeketen te hertekenen. En deze verandering is ook een grote kans voor bedrijven.

De groei van groene technologie wordt aangedreven door de invoering van duurzaamheidsmaatregelen in alle sectoren. Thierry Chappé legt ons uit waarom Green IT essentieel is voor de toekomst van het bedrijf, wat het betekent en hoe men in actie kan schieten en capaciteit kan opbouwen in de verantwoordelijke digitale sector.

Ondersteuning en opleiding

Het doel van de digitale overgang is ook om acties en mogelijkheden op touw te zetten en tegelijkertijd de digitale kloof te verkleinen:

  • Voor burgers: ervoor zorgen dat zij toegang krijgen tot digitale opleidingen en hen begeleiden naar digitale beroepen,
  • Voor bedrijven: competentiecentra ontwikkelen om talent te optimaliseren en de IT-productiviteit te verbeteren.

Dat is het doel van Digitalcity.brussels, dat werkzoekenden, bedrijven, werknemers en alle burgers wil begeleiden bij het opleiden voor digitale banen.

Wenst u meer informatie? Contacteer ons dan!

Onze interviews vindt u hier terug.