INTEC BRUSSEL

INTEC BRUSSEL

Chercheur d'emploi

Description

Wij willen in ons opleidingscentrum werkzoekenden opleiden tot professionele technici om, door middel van werk, volwaardig deel te kunnen nemen aan onze multiculturele samenleving. Om dit te bereiken geeft INTEC BRUSSEL vzw, op basis van een duidelijk profiel, hoogwaardige informatica-opleidingen die zich kenmerken door : hoge technische kwaliteit van de opleidingen een open geest naar mensen uit verschillende streken en culturen een democratische, controleerbare werking

Missions de base

Algemeen : In de loop van de jaren hebben verschillende initiatieven van buitenschoolse opleidingen verschillende verschijningsvormen gekend. Telkens gekenmerkt door een gedreven inzet van privé en overheidspartners bij het opleiden van werkzoekenden met als doel : integratie door middel van werk. Ook INTEC BRUSSEL vzw heeft dit als opdracht en kiest heel duidelijk voor het samenbrengen van twee doelstellingen : respect voor andere culturen en een afspiegeling zijn van de samenleving door in zijn aanbod bewust te werken naar het opleiden van kort-geschoolden, langdurige werkzoekenden, migranten en kansengroepen in het algemeen informatica-opleidingen aanbieden met een sterke technische inhoud en nauw aansluitend bij de eisen van de arbeidsmarkt.

Siège social
INTEC BRUSSEL
+3224112907
Place Rouppe, 16
1000 Bruxelles
Lundi : 08:30 - 17:00
Mardi : 08:30 - 17:00
Mercredi : 08:30 - 17:00
Jeudi : 08:30 - 17:00
Vendredi : 08:30 - 17:00

Loader DigitalCityChargement...