Loader DigitalCityChargement...

se former ce

UML

UML

(Réf.2022-052)
3
Dag(en)
Opleiding georganiseerd door CEVORA
FR
Anderen
Bedrijf
Werknemer
Betalend
Volledige dag

Beschrijving

UML is de meest geschikte standaard voor het modelleren van softwareoplossingen. UML maakt het mogelijk het statische van het systeem weer te geven, maar ook de dynamiek ervan door middel van de verschillende diagrammen.

Deze cursus is gericht op het onderwijzen van UML-modellering vanuit het oogpunt van de softwareontwikkelaar. Het illustreert alle concepten aan de hand van systeem- en ontwikkelingsvoorbeelden om het modelleren in verband te brengen met de productie van code.

De technische inhoud van deze cursus is

 • UML en de levenscyclus van softwareontwikkeling
 • Klassendiagrammen
 • Gebruikte gevallen
 • Activiteitendiagrammen
 • Opeenvolgingsdiagrammen
 • Object diagrammen
 • Communicatieschema's
 • Toestandsdiagrammen
 • Tijd diagrammen
 • Interactiediagrammen
 • Modelleringsinstrumenten

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een IT-project en die de analyse en het ontwerp van IT-systemen wil benaderen met behulp van de UML-taal: analisten, projectmanagers, ontwikkelaars, software-architecten

Wat zijn de doelstellingen van de opleiding?

De opleiding is gericht op de volgende competenties:

 • De rol van UML in de softwareontwikkelingscyclus definiëren
 • Gebruik UML om een klassendiagram van een te implementeren oplossing te modelleren
 • Gebruik Uses Cases om de belangrijkste functionaliteiten van een systeem te definiëren
 • Modelleren van de dynamiek van use cases met behulp van activiteitendiagrammen
 • Gebruik sequentiediagrammen om dynamische scenario's weer te geven die gekoppeld zijn aan het klassendiagram
 • Objectdiagrammen gebruiken om instanties van een systeem te modelleren
 • Gebruik communicatiediagrammen om de inkomende en uitgaande berichten van een klasse weer te geven
 • De dynamiek van een klasse weergeven met een toestandsdiagram
 • Gebruik van timingdiagrammen om de evolutie van een object in de tijd te modelleren
 • Gebruik van een globaal interactiediagram om de opeenvolging van scenario's weer te geven
 • De schema's bepalen die nodig zijn voor ontwikkeling in een bepaalde context
 • Lees en begrijp de bijgeleverde schema's
 • Gebruik de verschillende diagrammen die door een derde zijn gemaakt in de context van een computerontwikkeling
 • Gebruik een modelleertool om de verschillende diagrammen te bouwen
 • Navigeren binnen een model van een derde partij met behulp van een modelleertool

Wat moet je weten om de cursus te volgen?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over aanzienlijke ervaring op het gebied van computerontwikkeling en systeemontwerp. Kennis van objectgeoriënteerde software is een pluspunt.

Opleidingsprogramma

Inleiding tot de OO ontwerp- en ontwikkelingsbenadering

Inleiding tot de context van OO modellering

Context van objecten in bedrijfs- en computersysteemmodellering

OO-concepten in softwareontwikkeling: overerving, polymorfisme, enz.

Inleiding tot UML

De doelstellingen van de modellering

Onderscheid tussen het bedrijfsdomein en het IT-systeem

Verbanden tussen analyse/ontwerp en programmeertalen

Algemene presentatie van de verschillende schema's

Onderscheid tussen statische en dynamische modellering

Presentatie van de modelleringsaanpak

Gebruikssituaties diagram

Vastlegging en beschrijving van de functionele vereisten van de toepassing

Doelstellingen en volgorde van gebruik

De verschillende elementen van het diagram

Bouw stappen

Identificatie van actoren

Formaten, pre en post voorwaarden

Relaties

Activiteitendiagrammen

Weergave van systeemdynamica

Opeenvolging modellering

Statische diagrammen

Overzicht van het systeem, de onderdelen en de bestaande relaties

Klassendiagrammen: rol, gebruik en voorbeelden

Identificeren van nuttige klassen

Definitie van een klasse in UML

Veelheid, rollen en beperkingen

Object- en instance-diagrammen

Samengesteld structuurdiagram

Dynamische diagrammen

Systeemevolutie en interacties tussen objecten

sequentiediagrammen gebruiken

Gebruik van het globale interactiediagram

Gebruik van communicatiediagrammen

Gebruik van toestandsdiagrammen

Gebruik van tijdschema's

Kader en voorbeelden

De software- en hardware-architectuur van het systeem

Componentendiagram: organisatie van code in modules, afhankelijkheden.

Plaatsingsdiagram: fysieke plaatsing van het systeem (machines, netwerken, enz.).

Geavanceerde concepten, gereedschappen

Gebruik van een modelleersoftware: ArgoUML

Inleiding tot ORM

Inleiding tot modelgedreven ontwikkeling

De plaats van UML in de ontwikkelingscyclus

terug naar de catalogus

Opleiding georganiseerd door CEVORA